Rörmokare - Mycket fakta och information om Rörmokare

Rörmokare

Mer om Rörmokare

Rörmokare är ett yrke som benämning på en person som arbetar med att installera rör för vatten, värme, kyla och avlopp i och utanför byggnader. Rörmokare lagar och åtgärdar även fel och läckage som uppstått i rörsystem. Officiellt kallas rörmokare egentligen för VVS-montörer men detta uttryck har inte slagit igenom i folkmun. De flesta kallar rörmokare för rörkrökare, rörläggare, rörmokeri, rör mok eller just rörmokare.

VVS som rörmokare arbetar med sår för Värme, Ventilation och Sanitet. Begreppet VVS-montör är då bredare än rörmokare gäller det att kontrollera en VVS-montörs inriktning och behörighet ifall du behöver hjälp med värmesystemet eller vattenrören.

Rörmokares historik

Rörmokaryrket börjad i det romerska riket då vattenledningarna tillverkades av den mjuka men giftiga metallen bly. Bly hette på latin plumbum vilket också gett den kemiska förkortining för bly, Pb.

På engelska heter rörmokare plumber vilket kommer direkt från latinet. En förklaring till romerska rikets fall är att de använda blyrör och då fördummade och gjorde de styrande i landet sjuka. Man skulle då kunna säja att de var rörmokarna som fick ett av historiens största riken på fall.Studera till römokare

För att bli certifierad VVS-montör studerar man och genomför praktisk utbildning på det 3-åriga gymnasieprogrammet VVS- & fastighetsprogrammet med fokus på VVS. Praktisk utbildning genomförs hos en rörmokare eller på ett rörmokeri och genomförs 4 ggr om cirka 800 h vilket motsvara 2 år.

För att bli riktig rörmokare blir man efter ett så kallat gesällprov för att bli en officiell hantverkare.

Jobba som rörmokare

Rörmokare kan arbeta med fler olika inriktningar. En del rörmokare arbetar bara med nyinstallation av till exempel:

Bild på Rörmokare
  • Villor med avlopp, värme och vatten.
  • Bostadsdrätter
  • Attefallshus
  • Hyrerätter
  • Fritidshus

Andra rörmokare och VVS-montörer arbetar endast med värmepumpar, främst bergvärmepumpar eller värmeväxlare.

Alla rörmokare har kunskap och kompetens att t.ex. installera allt porslin i badrummet som t.ex. badkaret, toaletten eller handfatet. De flesta rörmokare kan bistå med råd eller direkt hjälp om du ska renovera badrummet.

Lön för en rörmokare

Lönen för en rörmokare efter 5-10 års arbete brukar vara mellan 28.000 - 32.000 kr. Lönen varierar mycket över landet och är inte nödvändigtvis högst i de tre storstäderna.